Kezdőlap / Táborok / Iskola-előkészítő délelőttök

Mi várható?

A játékos, változatos feladatok szórakoztatva és észrevétlenül rendszerezik a gyermekek meglévő ismereteit, illetve pótolják a hiányokat, ezáltal magabiztosabban, felkészültebben tudják átlépni szeptemberben az iskola kapuját.

Miket segít az intenzív iskola-előkészítő?

  • Feladattudat
  • Mozgáskoordináció
  • Számfogalom
  • Grafomotorika
  • Szóbeli kifejezőkészség
  • Figyelem és emlékezet
  • Együttműködési készség
  • Logikus gondolkodás
  • Írásmozgás kialakítása
  • Szabadtéri játékok

A héten elkészített feladatokat, munkákat pénteken egy kis füzet formájában megkapják a gyerekek, így az később is elővehetővé, fellapozhatóvá válik, az ismeretek felidézéséhez.

Foglalkozásvezető: Vinczler Tímea

A tábor díja: Május 31-ig 40.000 Ft
Tábor díja június 1-től: 45.000Ft
Előleg: 20.000 Ft

Vinczler Tímea

Vinczler Tímea

Gyógypedagógus, romológia szakos bölcsész, mentálhigiénés segítő szakember