Kezdőlap / Táborok / Iskola-előkészítő délelőttök

Mi várható?

A hét minden napján egy-egy mese köré csoportosulnak a feladatok. Így lesz számolás, írásmozgás előkészítése, sorrendiség, látási- hallási figyelem és emlékezet fejlesztése, logikai készség erősítése, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, ritmusgyakorlatok, érzelmi nevelés.

A játékos,változatos feladatok szórakoztatva és észrevétlenül rendszerezik a gyermekek meglévő ismereteit, illetve pótolják a hiányokat, ezáltal magabiztosabban, felkészültebben tudják átlépni szeptemberben az iskola kapuját.

A foglalkozások csoportbontásban történnek, amíg a gyerekek egyik fele Emese néninél komplex konduktív mozgásfejlesztésen vesz részt, addig a másik fele Timi nénivel okosodik, aztán cserélődik a két csoport, ezért minden nap minden gyermek testi-észbeli fejlesztésben egyaránt részesül. A csoportbontás miatt maximum 7-7 gyermek vesz részt egyszerre egy foglalkozáson, ami a személyre szabott figyelmet, ugyanakkor a társakkal való együttműködés elsajátítását is biztosítja.

A héten elkészített feladatokat, munkákat pénteken egy kis füzet formájában megkapják a gyerekek, így az később is elővehetővé, fellapozhatóvá válik, az ismeretek felidézéséhez.

Programok:

 • 9:00-9:30 Érkezés, beszélgető kör, aznapi téma megismerése
 • 9:30-10:00 Közös játékos-mozgásos foglalkozás
  Célja: nagymozgásos fejlesztése, testséma elmélyítése, irányok gyakorlása
 • 10:00-10:30 Tízórai és szabad játékidő
  Célja: kreatív játékok, együttműködő készség fejlesztése, szabálytudat elmélyítése
 • 10:30-11:30 Fejlesztések csoportbontásban
 • 11:30-11:45 Szabad játékidő-uvari ügyességi játékok
 • 11:45-12:45 Fejlesztések csoportbontásban
 • 12:45-13:00 Napot záró beszélgető kör
  Célja: Szókincs aktivizálása, bővítése, szóbeli kommunikéció erősítése

Táborvezetők: Vinczler Tímea és Lukács Emese

A tábor díja: 45.000Ft
Ebből jelentkezéskor 25.000 Ft az előre elutalandó összeg, a fennmaradó díjrészletet, pedig a tábor első napjűn szükséges fizetni.

Vinczler Tímea

Vinczler Tímea

Gyógypedagógus, romológia szakos bölcsész, mentálhigiénés segítő szakember

Lukács Emese

Lukács Emese

Konduktor, integrált szülő-csecsemő konzulens